Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sa bhialann

Niall

Baineann gach freagra le rud a d'fheiceá dá mbeadh tú ag freastal ar bhialann. Féach cé mhéad a aithníonn tú.

1
     
2
 
3
             
     
4
             
     
5
6
           
7
   
 
8
             
9
10
               
 
11
   
 
12
       
   
13
       
14
     

Trasna
1.Piocann tú suas do chuid bia leis an uirlis seo
3.Críochnaigh an frása coitianta "Tá mé ________ ag tart"
4.Tagann anraith nó uachtar reoite i gceann acu seo
6.Bíonn tú ag ól uisce nó deochanna eile as seo
8.Tugann an freastalaí an é seo do gach duine nuair a thagann siad isteach sa bhialann. Bíonn ceann speisalta ann do pháistí.
9.Úsáideann tú an uirlis seo le hanraith a nó le huachtar reoite a ithe léi
12.Críochnaigh an seanfhocal "Is maith an t-anlann an t-_____"
13.Bíonn sé seo ort nuair a bhíonn deoch uait
14.Ólann daoine fásta an deoch seo. Is féidir leis a bheith dearg nó bán.
Síos
1.Bíonn an duine seo ag FREASTAL ort sa bhialann
2.Suíonn gach duine ar cheann acu seo
3.Itheann daoine an cúrsa seo ag deireadh an bhéile. Bíonn sé milis. Mmmm!
5.Suíonn gach duine mórthimpeall ceann acu seo
7.Bíonn sé seo ort nuair a bhíonn bia uait
10.Tagann do chuid bia ar cheann acu seo
11.Gearrann tú do chuid bia leis an uirlis seo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us