Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Saor Ama

Kiera, Maria, Shenagh agus William

Na hiomachtaí a thaitníonn liom

1
     
2
3
 
4
             
     
5
                     
6
       
   
7
               
       
8
                     
       
   
9
   
10
                     
       
   
 
11
         
   
   
12
       
 
13
                 

Trasna
1.Bíonn Corn Domhanda ar súil sa sport seo anois.
4.Grúpa do daoine óige (4,4).
5.Caithim ________ istigh sa linn snámha (7,5).
7.Caithim _____ peil ar mo lamha nuair a bhíonn mé ag imirt peile.
8.Bíonn dámaí ar súil san áit seo.
10.Cá ndeachaigh tú ag snámh? (4,6)
11.Úsáideann an réiteoir an rud seo.
12.Cad a dhéanann tú sa halla damsha?
13.Caithim cloghad agus úsáidim rothair chun dul ag ______.
Síos
1.Ithim grán rósta san áit seo.
2.Cád is aimn ar grúpaí spórt ar nós bheith ag rith, ag léim, leim airde, leim fhada
3.Bíonn gach saghas leabhair le fáil anseo.
6.Imrim péil san áit seo (5,4).
9.Gan capall, níl mé abálta dul ag ______.
10.Imríonn Serena Williams an spóirt seo.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us