Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Rudaí spraoiúil agus spóirtiúil

Ann Marie, Caitríona, John, Laura

Baineann gach freagra le rud atá ceangailte le caitheamh aimsire. Féach cé mhéad a aithníonn tú.

1
2
3
4
   
5
           
       
6
     
7
           
           
           
         
         
8
                       
     
9
     
     
10
                   
   
   
 
11
             

Trasna
5.Críochnaigh an seanfhocal 'Is fearr an tsláinte ná ___'
7.Bíonn sé ort nuair a bhíonn tú ag léamh
8.Úsaideann tú an uirlis seo nuair a bhíonn tú ag dathadóireacht pictiúir (5,7)
10.Ná déan dearmad orthu nuair atá tú ag glacadh páirt i rás (5,6)
11.Is é LeBron James an phríomh-imreoir sa spórt seo
Síos
1.Rugadh an spórt seo i nDúrlas
2.Itheann tú an bia seo sa phictiúrlann (4,5)
3.Ní raibh cead ag Garth Brooks a cheoilchoirm a chur ar siúl anseo (5,2,9)
4.D'imir Brian O'Driscoll an spórt seo leis an bhfoireann Éireannach
6.Buaileann tú an liathróid leis nuair atá tú ar an gcúirt
7.Bíonn tú ag snámh san áit seo (4,6)
9.Codlaíonn tú ins an rud seo nuair a bhíonn tú ag campáil

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us