Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sa Bhialann

Niall

Baineann gach freagra le rud a d'fheiceá dá mbeadh tú ag freastal ar bhialann. Féach cé mhéad a aithníonn tú.

1
2
3
     
     
4
                 
     
5
 
6
 
7
   
 
8
         
     
9
             
   
10
     
11
 
12
           
 
 
13
14
       
   
 
 
15
       

Trasna
3.Suíonn gach duine mórthimpeall ceann acu seo
4.Bíonn an duine seo ag obair sa bhialann
5.Is féidir leis an deoch sea a bheith dearg nó bán
8.Tagann anraith nó uachtar reoite i gceann acu seo
9.Suíonn gach duine ar cheann acu seo
10.Bíonn sé seo ort nuair a bhíonn deoch uait!
12.Itheann daoine an cúrsa seo ag deireadh an bhéile. Bíonn sé milis. Mmmm!
13.Úsáideann tú an uirlis seo le hanraith nó le huachtar reoite a ithe léi
15.Gearrann tú do chuid bia leis an uirlis seo
Síos
1.Piocann tú suas do chuid bia leis an uirlis seo
2.Tugann an freastalaí an é seo do gach duine nuair a thagann siad isteach sa bhialann. Bíonn ceann speisalta ann do pháistí
3.Iarann tú é seo nuair atá tú réidh le imeacht ón mBialann
6.Críochnaigh an seanfhocal "Is maith an t-anlann an t-_____"
7.Críochnaigh an frása coitianta "Tá mé ________ ag tart"
11.Bíonn tú ag ól uisce nó deochanna eile as seo
14.Tagann do chuid bia ar cheann acu seo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us