Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Contaethe na hÉireann

Niall

Ainmnigh na Contaetha atá marcáilte

1
     
2
     
3
   
4
 
5
                 
6
7
           
       
8
                   
       
     
9
                       
     
 
10
 
 
11
                 
     
   
   
12
       
 
13
           

Trasna
1.Bhí clochar ag Naomh Bríd sa chontae seo (4,4)
5.Seaimpiní na hÉireann sa pheil (4,6)
7.Anseo a bhíodh cónaí ar ard-rí na hÉireann (2,3)
8.Béal na Sionnaine sa chontae seo
9.Gáirdín na hÉireann (4,8)
11.Tugtar "Na Déise" ar mhuintir an chontae seo (4,6)
12.Cathair a bhí faoi léigear sa bhliain 1689 sa chontae seo
13.Ag fanacht ar SAM ó 1951 (5,2)
Síos
2.Bhí comórtas oscailte na hÉireann sa ngalf sa chontae seo i mbliana (3,2,5)
3."Na Cait" (4,9)
4.Seaimpíní na hÉireann san iománaíocht
6.An contae is lú sa tír (2,2)
9.An "Ríocht"
10.An contae is mó sa tír (féach mapa)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us