Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tír Eolaíocht na hÉireann

Deirdre, Liz, Fiona, Mark, Aoife

Tír Eolaíocht na hÉireann

1
     
2
3
 
4
           
     
 
5
                     
6
       
7
                               
       
   
8
   
9
                     
 
10
       
 
11
                       
 
12
         
           
13
                           
           
       
     
14
 
15
                 
16
       
     
17
     
     
     
18
                 
   
19
           

Trasna
1.Cén contae ina bhfuil Caisleán Bun Ráite suite? (4)
3.An abhann a ritheann tríd Ghaillimh. (2,7)
5.An abhainn is faide in Éirinn (2,9)
7.Téann tú go dtí an áit seo le haghaidh cluiche ceannais na hÉireann. (5,2,9)
9.An tseanainm ar Bhaile Átha Cliath (4,4)
11.An áit a bhéas Fleadh Ceoil na hÉireann ar siúl i 2018. (9,4)
13.Na hoileáin is mó amach ó chósta na Gaillimhe. (7,6)
15.An áit a feiceadh an Mhaighdean Mhuire i Maigh Eo. (4,6)
17.An contae is lú in Éirinn (2,2)
18.An t-aon contae i gConnacht nach bhfuil cósta acu.(3,6)
19.Cá bhfuil Cruach Phádraig? (5,2)
Síos
1.An sliabh is airde in Éirinn (6,8)
2.An pháirc is mó in Éirinn. (5,2,11)
4.Cén cloch in Éirinn a phógann tú? (5,2,7)
6.Ainmnigh na sléibhte arda atá i gConamara. (2,6,5)
8.Contae ina raibh Árd-Rí na hÉireann ina chónaí. (2,3)
10.An focal Gaeilge ar Newgrange. (3,2,6)
12.Na sléibhte a chuaigh trí thine i mí Iúil, 2018. (6,7)
14.Cén crann as a ndéantar camán iománaíochta? (8)
16.Cén loch a bhaineann le hÁth Luain? (4,2)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us