Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mikrobiologi

1
2
       
3
   
4
       
 
5
 
6
7
 
8
9
     
             
10
     
11
                     
12
           
 
13
 
14
                     
15
                 
 
16
       
17
             
18
     
19
       
20
   
   
21
     
22
               
23
         
 
24
                           
         
25
           
     
   
26
   
27
 
28
 
       
       
29
                     
   
30
31
                 
   
32
   

Across
2.Fase i vækstkurven
4.Hvad bruger man til at fjerne proteiner og fedt?
10.Substrat, der bruges til at undersøge for Enterobakterier
11.Fjerner eller dræber de fleste mikroorganismer
14.Parameter, der indvirker på desinfektionsmidlers effektivitet
15.Hvad kaldes en samling af bakterier, der vokser frem på en agarplade?
18.Smittevej
21.Kan man desinficere uden at have gjort rent først?
22.Hvilken type undersøgelse er undersøgelsen for Enterobakterier
24.Bakterie, hvor et symptom på sygdom kan være blodig diarré.
25.Helt uden mikroorganismer
26.Staphylokok-art, der kan give fødevareforgiftning
29.Der kan være raske smittebærere af denne bakterie
31.Hvad kaldes det, når selve bakterien gør os syge?
32.Substrat, der anvendes til aerobt kimtal
Down
1.Hvad er det, der nedsætter vands overfladespænding?
3.Hvad kaldes det at arbejde uden at forurene sin prøve?
5.Celletype
6.Hvad kaldes det antal bakterier, som der max må være i en prøve?
7.Indgår i cellevæggen
8.Patogen i fødevarer med 25% dødelighed
9.Et udtryk for vands tilgængelighed
12.Bakterieform
13.Hvad bruger bakterier til at bevæge sig med?
16.Vokser uden ilt
17.Vækstoptimum mellem 20 og 40 grader
19.Rengøringsmetode
20.Risiko ved lukkede rørsystemer
23.Bakterieslægt med sporer
27.Desinfektionsmiddel
28.Hvad bruger man til at fjerne kalk?
30.Hvad kaldes den test, som du bruger til at måle RLU?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us