Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Substante simple

Kolumbán Álmos-Tibor

Elemente descriptive privind sistemul periodic al elementelor.

1
2
       
 
3
       
 
4
5
 
6
   
     
7
8
             
     
 
9
 
10
             
     

Orizontal
2.Elementul chimic cu electronegativitatea cea mai mare
3.Semimetal descoperit de Albertus Magnus în 1250
8.Element radioactiv, denumită de Marie Curie despre ţara sa natală
10.Regele elementelor chimice
Vertical
1.Metal roşu-arămiu
4.Metal platinic greu
5.Metal uşor alcalino-pământos utilizat pentru construirea carcaselor laptopurilor.
6.Nemetal galben, formează molecule de 8 atomi.
7.Cel mai răspândit element în scoarţa terestră
9.Halogen care sublimează, având vapori violeţi

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us