Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Decembris 5.klase

Dace Čivžele

Matemātikas termini, atjautība.

1
2
     
3
4
     
     
5
6
7
8
       
9
         
10
   
11
                   
             
12
                   
           
 
13
14
                     
       
     
15
             
       
     
16
17
                 
       
18
     
19
     
20
         
21
               
     
22
               

Horizontāli
2.Mazākais pirmskaitlis
9.Lielākais nepāru cipars.
10.Ja skaitlis dalās gan ar 3, gan ar 4, tad tas dalās ar...
12.Skaitlis, ar kuru nedala.
14.Skaitlis, kuram ir tikai divi dalītāji.
15.Skaitlis, ar kuru dala.
17.Vienādu skaitļu reizināšana.
19.1OOOmm
21.Skaitlis, kuru raksta zem daļsvītras.
22.Atņemšanas rezultāts
Vertikāli
1.Simboli skaitļu pierakstam.
3.Gada tumšākais mēnesis.
4.Daļa, kuras skaitītājs ir viens.
5.Skaitlis, kuru raksta virs daļsvītras.
6.Liela laukuma mērvienība.
7.Mazākais trīsciparu skaitlis, kurš ar 25...
8.Tilpuma mērvienība, kuru lieto ikdienā.
11.Ja skaitlis dalās gan ar 3, gan ar 5, tad tas dalās ar...
12.Mazākais pāru cipars.
13.Gada īsākais mēnesis
15.Skaitlis,kuru dala.
16.Dalīšanas rezultāts.
18.Septiņas dienas.
20.Saskaitīšanas rezultāts

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us