Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

helte

Jonas,Nicolai,Marcus,Emil

krydsord om helte

1
2
             
   
   
3
               
   
 
4
 
5
               
       
6
 
7
                 
       
8
 
 
9
             
   
10
           
       
11
                 
   
12
             
 
13
             

Across
2.Frihed betød også, at man ikke kunne.......
3.Oplyst enevælde er en stærk......
5.Hvad opdaget Ole Rømer, at lystet gjorde
7.Charles de Montesquieu foreslog, at man skulle indføre en........
9.Hvad var Struensees far
10.En af de vigtigste årsager til, at Oplysningstidens tænkning slog igennem i Danmark, var......
11.Hvad var den officielle religion, i tiden op til Romantikken
12.Hvem sad i tiden op til Romantikken sad på den økonomiske og politiske førsteplads
13.Hvem var sammen med England, i centrum for Oplysningsbevægelsen
Down
1.Hvor samlede man, den enorme mængde viden, som videnskabsmænd havde indsamlet i Oplysningstiden
2.Holger Danske er en europæisk.......
4.Struensee er født i......
5.Niels Steensen gjorde en vigtig opdagelse som var , at Jorden var meget ældre, end hvad der stod skrevet i.....
6.I 1813 gik Danmark......
7.Retssystemet blev moderniseret, bl.a. gennem afskaffelsen af censuren og........
8.Hvad mente enevældens fortalere, der ville opstå, hvis der ikke var en konge til at bestemme
10.Robinson Crusoes strandede på en........

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us