Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Būvniecība

Jānis Tumovs

Fizika 9. klasei

1
     
 
2
 
3
         
4
     
       
5
6
           
7
 
     
8
     
9
               
     
     
10
11
12
13
             
14
             
       
15
                       
16
     
17
 
18
                   
     
19
           
   
20
             
 
21
           
       
   
22
             

Horizontāli
1.Siltumizolācijas materiāls
3.Celtniecības materiāls
6.Augstceltne ar mazu pamata laukumu
8.Dabas parādība pavasarī, kad zem tiltiem iziet ledus
9.Tiltu metāla daļām kaitīgs process
13.Tilta atsaišu raksturīga īpašība
14.Balstu forma Kuldīgas ķieģeļu tiltam
15.Ļoti augsta celtne
18.Plākšņveida apdares materiāls
19.Savienošanas detaļas, kurās izmantota slīpā plakne
20.Konstrukcija starp tilta balstiem
21.Būve, kas savieno upes krastus
22.Ceļu būves materiāls
Vertikāli
1.Troses, kas notur Rīgas Vanšu tilta laidumu
2.Dabīgs celtniecības materiāls
3.Konstrukcijas uz kurām atrodas tilta laidums
4.Peldošu tiltu sastāvdaļas
5.Tilts virs ceļiem
7.Māla ķieģeļu raksturīga īpašība
10.Dēlīšu veida grīdu materiāls
11.Vecākais Daugavas auto tilts Rīgā
12.Stikla raksturīga īpašība
15.Jaunākais Daugavas tilts Rīgā
16.Dimanta raksturīga īpašība
17.Vieta Zemgalē ar garāko koka tiltu Latvijā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us