Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Éanacha

Niall

Ainmnigh na héanacha

1
       
2
     
 
3
             
 
4
5
6
       
7
 
       
   
8
   
 
9
             
10
             
       
       
   
11
           

Trasna
1.Éan dubh agus bán atá go leor piseoga ag baint léi
3.Tá cáil ar an éan seo ar Lá le Stiofán
6.Éan mór fíochmhar atá tógtha ar ais in Éirinn tar éis blianta fada
9.Éan mór mara le cosa fada
10.Éan mór bán. Smaoinigh ar Chlann Lir
11.Tá ceol binn ag an éinín beag dubh seo
Síos
2.Éan mara. Dath dubh agus bán air.
4.Éan mór dubh nach bhfuil mórán ceol aici
5.Éan beag cairdiúil le brollach dearg
7.Éan bán mara
8.Éan mara nach gcloistear ró-mhinic in Éirinn níos mó

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us