Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bia

Alice, Colm, Ste

Réimse leathan bia

1
2
3
 
4
 
5
                   
         
     
6
             
         
7
         
8
     
 
9
   
   
10
 
11
 
         
12
                       
       
13
   
14
         
15
             
     
 
16
         
 

Trasna
5.Bíonn Popeye níos láidre nuair a itheann sé an bia seo
6.Coco Pops, Corn Flakes
7.D'ith Snow White _______ nimh
12.Bíonn sé ar dhíol as veain (7,6)
14."Is maith an t-anlann an t-_______"
15.Scannán: "_______ Party"
16.Bíonn sé an-cháiliuil ag an Nollaig
Síos
1.Is maith le coinnín an bia seo
2.Bhí easpa bia seo i rith an Gorta Mór
3.Cur glaoch ar Dominos
4."Rith, rith, chomh tapa agus is féidir leat. Ní féidir leat breith orm, is mise an________" (4,7)
5.Faigheann tú lán don bia seo ag an Cásca
8.An príomhbéal don lae
9.Dar le Ste, bíonn siad thar barr ar tósta
10.Tá sé bán nó dubh
11.Tá sé cosúil le crann beag
13.Tá sé ag baint leis an Nua Sheálainn

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us