Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bia agus Deoch

1
2
   
3
             
 
4
             
 
5
 
6
7
         
   
8
 
9
                       
       
     
     
10
           
 
11
12
       
13
     
14
   
 

Trasna
3.Charlie agus an monarcha…
4.Pairc shiamsaíochta in ainm dé i gcontae Mhí
7.Itheann tú é le anraith
9.Itheann na daoine sa scannáin nuair a bhriseann a chroí
10.As an bó
12.Deoc te nuair a tá tú tuirseach
13.Is féidir leat iad a frioch, a bheirigh, a scall
14.Bán nó donn as an Sín
Síos
1.Deoc te a ól tú sa maidin
2.Rud amháin gach lá agus níl aon doctúir ag teastáil
3.Deoch den torthaí
5.Rud a itheann tú nuair a tá breithlá ann
6.Dath agus toradh
8.De bharr an ghorta
11.Díolann an bialann KFC é seo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us