Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Éire

Aisling, Louise agus Teresa

Baineann gach freagra le rud difriúil faoi Éire. Féach cé mhéad a aithníonn tú.

1
           
2
 
3
 
4
                 
5
         
       
       
6
7
                       
       
 
8
         
9
       
       
10
                   
     
   
11
12
             
       
     
13
             
 

Trasna
1.Is é Amhrán na _______ ár amhrán náisiúnta (7)
4.Cén lá atá ar siúl ar 17ú Márta? (2,6,7)
7.Cén lá atá ar siúl ar 1ú Feabhra? (2,6,5)
8.Tá sé chontae sa chúige seo (6)
9.Cé mhéad contae atá in Uladh? (4)
10.An contae is mó (2,8)
11.Is é Michael D. Higgins an t-_____________ na hÉireann (9)
13.Cá bhfuil an sliabh 'Croagh Patrick'? (5,2)
Síos
1.Príomhchathair na hÉireann (5,4,6)
2.Is é Leo Varadkar an _____________ (9)
3.Cá bhfuil 'Semple Stadium' suite? (7,5)
5.An príomháit a bhuaileann an rialtas na hÉireann (4)
6.Is í an t___________ an abhainn is faide (8)
12.An contae is lú (2,2)
13.Tá 'Sí an Bhrú' suite i gcontae na ____ (2)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us