Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ar Scoil

Aoife, Rebecca, Fiona

Scoil

1
2
3
                                 
   
 
4
                   
   
5
                 
   
6
               
7
 
 
8
         
     
9
   
     
10
                 
 
11
         
 
12
   
       
 
13
                     
       
 
14
                       
   
15
                                   

Trasna
3.Scríobhann tú do obair bhaile isteach ann (7,4,6)
4.Cuireann sé seo pictiúirí ar an gclár bán
5.Críochnaigh an seanfhocal seo "Mol an óige agus ____ sí"
6.Sacraimint a dhéanann tú i Rang a Sé
8.Rud a scríobhann tú leis
10.Suíonn tú ar seo
11.Itheann tú ag an am seo (2, 3)
13.Aistear a dhéanann tú ag deireadh na bliana scoile (5,6)
14.An t-am a dhéanann tú spórt
15.Sacraimint a dhéanann tú i Rang a Dó (2,5,12)
Síos
1.Na héadaí a chaitheann tú (4,5)
2.Áis a úsáideann tú chun rudaí a thaispeáint do na páistí (4,3,14)
7.An duine atá i gceannas (2,9)
9.Tá leabhair stórailte anseo
12.An rang a d'fhoghlaim tú faoi na Ceiltigh

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us