Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ar Scoil

Cassie, Ellen and Aoife

1
2
   
3
                 
4
     
     
     
     
5
   
6
             
       
7
8
                     
         
       
9
                       
10
 
       
11
     
12
     
   
13
             
14
                   
     
15
                   
   

Trasna
3.An bhfuil cead agam dul go dtí an _________?
6.An fáth a bhfuil tú ann ar scoil.
8.Tá na páistí lán brí agus fuinnimh anseo (4,8)
9.Pian i mo thón
11.Mol an ____ agus tiocfaidh sí
13.An Biobla do mhúinteoirí
14.Ar ghannphá
15.Tá gach rud istigh ann (4,6)
Síos
1.Is fuath le gach páiste é (5,6)
2.Iúl agus Lunasa (9,6)
4.An straitéis nua a úsáideann múinteoirí chun na hábhair éagsúla a chur le chéile
5.Tá sé riachtanach é a chaitheamh (5,6)
7.Obair na bpáistí a chur os ard
10.Ní úsáidtear cailc ar an rud seo (4,3)
12.Ár n-Athair

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us