Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ceoil

Karen, Christine, Aóibh

1
2
         
3
   
4
         
5
 
     
6
                   
     
     
7
                     
   
 
8
 
9
                   
10
       
11
       
12
       
   
13
           
     
 
14
               
15
           
 
16
           

Trasna
1.Ní sceana nó foirc iad seo ach is _____ iad?
4.Tá cúig cordaí ar an n-uirlis seo.
6.Séideann tú isteach san uirlis seo agus tá sé cinn poill air. (6, 5)
7.Is leagan níos lú é seo ná an bosca ceoil.
9.Seinneann Sharon Shannon an uirlis seo. (5,5)
11.Seinntear an uirlis sa seánra Jazz.
13.Cén uirlis a seineann an drumadoirín san amhrán 'the little drummer boy'
14.Tá cnaipeanna dubh agus bán ar an uirlis seo.
15.Seinneann tú an veidhlín seo sa ghrúpa ceoil traidisiúnta.
16.Bíodh an uirlis déanta le craiceann na gabhair.
Síos
2.Is iad seo an leagan Gaelach den píb mhála. (6,8)
3.Tá trí taobhanna ar an uirlis seo agus tá fuaim an ard aige.
5.Is í seo an simbal náisiúnta na hÉireann.
8.Is aoibhinn le Squidward ó Spongebob Squarepants an uirlis seo.
10.Is veidhlín ollmhór é seo agus seasann tú suas nuair a seinneann tú é.
12.Seinneann an fear órga James Galway leis an uirlis seo.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us