Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Nadúr

Cathy, Sarah, Martha

1
2
   
3
 
4
               
   
5
               
   
6
                 
 
 
7
8
                   
   
9
           
10
 
11
     
 
12
       
 
13
 
14
         
15
           
   

Trasna
2.is feithid an-tabhachtach mé mar is pailneoir mé
4.d'ith mé an fear sinséir (5,3)
5.chuaigh mé ar an fharraige le cat i mbád glas
6.eitlím agus bíonn sciathán ildaite agam
8.sméara ata ag fás timpeall an tuath (6, 5)
9.planta beag le peiteal bán. Déanann páistí slabhra leo
11.cuir an rud seo isteach sa talamh agus fásann bláth
12.bíonn siad liath nó rua le eireaball dosach
14.is feithid beag dearg mé le spotaí dubh (4,2)
15.is éan mé le cliabh dearg
Síos
1.athraíonn siad ó glas go buí go oráiste go donn
3.Thumper nó Peter is ainm dom
7.usáidtear mar maisiúcháin ag am Nollag
8.iompraím mo teach ar mo dhroim
10.táim taobh thiar den talamh; déanaim mo bhealach timpeall air ag lúbarnaíl
13.bíonn cara darb ainm Thumper agam

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us