Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ar Scoil

Lauren, Katy, Orla

1
2
     
   
3
4
 
5
               
     
 
6
             
     
 
7
   
8
               
9
       
10
11
                             
         
12
               
   
13
   
       
       
14
                   
   

Trasna
2.Bíonn tú ag sugradh lena cairde anseo
5.An bhfuil cead agam dul go dtí an____?
6.Suíonn tú ar seo
8.léigh tú iad
11.Tá ______ ar an gclár bán idirghníomach agus na ipad. Úsáideann tú do chuid mhéara (8,8)
12.Caitheann tú seo timpeall do mhuineál mar chuid den éide scoile
14.Caitheann tú é ar do dhroim (4,5)
Síos
1.Itheann tú bia ar a leathuair tar éis a dódhéag
2.Téann tú go dtí an halla le haghaidh an t-ábhar seo a dhéanamh
3.Is duine an-thábhachtach é/í sa scoil agus tá oifig féin acu
4.Buaileann tú lena daoine seo gach lá ar scoil
7.Ní fhaigheann tú______ar an Aoine (5,6)
9.Is é/í an duine a mhuineann tú gach lá
10.Scríobh an múinteoir ar seo ag barr an seomra gach lá (4,3)
13.Foghlaimíonn tú faoi daoine ó am a chuaigh thart

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us