Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

engelska

1
2
3
           
4
5
   
6
   
7
8
                                         
           
9
         
     
10
   
   
11
12
                     
 
13
                 
14
         
15
         
             
     
16
         
17
 
   
18
             
   
19
 
20
       
21
                 
22
23
   
             
     
24
     
25
         
     
26
       
27
                             
28
29
     
             
30
       
31
                                 
     
32
           
   

Across
3.svära över, förbanna
8.utan att tänka sig för
12.misstänksamt
13.stappla, snubbla
15.grym, vild
16.skadad
18.stöd
20.blända
21.reflex
24.päls
25.slå till
27.kustbevakningen
29.släde
31.en mörk orörlig gestalt
32.gnälla
Down
1.eskimåhund
2.grät
3.försiktigt
4.smärta
5.med spetsen instucken
6.medvetslös
7.han var helt utlämnad åt Nimuk
9.be
10.gå runt
11.darra
14.lidande
17.försvarslös
19.trogen
22.strupe, hals
23.kraftig, stark
26.snyfta, snyftning
28.andedräkt
30.morra

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us