Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Limba română

Anamaria Buruș Peica

Despre ortografie, punctuație și sensurile cuvintelor.

1
2
3
   
4
         
5
                 
     
   
6
             
7
                     
     
     
8
9
 
10
   
11
       
 
12
             
         
       
13
 
     
14
             
 
15
       
           
           
16
                               
         
   
17
       

Orizontal
4.Semnul de punctuație care marchează începutul vorbirii directe este linia de ...
5.Când întrebăm, la finalul propoziției scriem semnul ...
6.Cuvinte asemănătoare, ca formă, cu un alte cuvinte, dar deosebite ca sens și ca origine de acestea.
7.Înaintea cuvintelor spuse de cineva și înaintea unei enumerări folosim, în scris ...
12.Când oferim informații, la sfârșitul propoziției scriem semnul ...
14.Cuvinte cu sens opus.
16.Pentru a marca o pauză mai mare decât cea redată prin virgulă și mai mică decât cea redată prin punct, folosim semnul de punctuație ...
17.Semnul de punctuație care desparte vorbirea directă de cea indirectă este linia de ...
Vertical
1.Semnul de punctuație care marchează omiterea unui fragment dintr-un text poartă denumirea de...
2.Semnul de punctuație care marchează reproducerea exactă a cuvintelor rostite de cineva sau a gândurilor cuiva se numește...
3.După o formulă de adresare, de chemare, de strigare și pentru separarea cuvintelor într-o enumerare, scriem ...
8.Cuvinte care au aceeași formă, dar sensuri diferite.
9.Când exprimăm o strigare, o urare, un îndemn, o chemare, bucurie etc., la finalul propoziției scriem semnul ...
10.Semnul de punctuație care izolează o explicație - izolează cuvinte, construcții sau fraze incidente este...
11.Atunci când dorim să marcăm absența accidentală în rostire a unor sunete, folosim ...
13.Cuvinte cu forme diferite, dar același sens.
15.Semnul de punctuație pe care îl folosim la scrierea unor cuvinte compuse, dar și atunci când despărțim cuvinte este ...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us