Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latviešu valoda

Līga

4.klase 1. nodaļa

Word Bank
Dzēšgumija, Dārgs, Garens, Komikss, Lineāls, Lēts, Ovāls, Peldēt, Penālis, Pildspalva, Plats, Rīts, Sauļoties, Svarīgs, Vakars, Vēlēties, Zīmulis, Četrstūrains, Šķēres

1
2
 
3
         
4
         
   
5
             
   
 
6
 
7
                 
   
8
9
     
10
                 
11
 
       
12
             
13
       
     
14
             
15
 
   
16
           
   
17
       
 
 
18
         

Horizontāli
3.Lieto lai grieztu
4.Saspiests aplis
5.To wish for something
7.Palīdz izlabot kļūdas
10.Lieta ko dari vasarā, kad ir jauks laiks
12.Vieta kur salikt rakstāmpiederumus
13.Nav lēts
14.Lieto lai novilktu taisnu līniju vai ko nomērītu
16.Important
17.Dienas daļa, kad dodies uz skolu
18.Dienas daļa, kad ēd vakariņas
Vertikāli
1.kustināt rokas un kājas ūdenī
2.Forma ar četriem stūriem
6.Lieto rakstīšanai
8.Nav šaurs
9.Smieklīgas bildītes ar tekstu
11.Nav īss
14.Nav dārgs
15.Var izdzēst, ja kļūdies

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us