Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latviešu valoda

Līga

4.klase 2. nodaļa

Word Bank
Afiša, Aizraujošs, Animācijas Filma, Apaut kājas, Augsts, Bagāža, Brīnišķīgs, Ceļasoma, Ceļojums, Ekskursija, Garšs, Gids, Higēnas piederumi, Interesants, Karte, Maršuts, Mukt, Muzejs, Piemērots, Posties ceļā, Prezentācija, Pārgājiens, Suvenīrs, Transporta līdzeklis

1
2
3
4
 
5
   
6
 
7
         
8
                 
9
             
10
                           
         
11
                   
12
         
     
13
                     
14
         
     
15
   
16
 
17
   
         
       
18
 
           
19
     
20
                                 
             
           
           
     
21
               
22
                 
   
23
             
   

Horizontāli
7.Cilvēks, kas tev stāsta par jaunām vietām
8.Wonderful
10.Uzģērbt apavus
11.Exciting
12.Nav zems
13.Nav garlaicīgs
14.Māja,kur var apskatīt senas lietas
19.Bēgt prom
20.Lietas, kas tev palīdz būt tīram
21.Atbilstošs
22.Trip
23.Lieta ko tu pērc lai atcerētos ceļojumu
Vertikāli
1.Zīmējums, kas informē par pasākumu
2.Lieta ar ko tu pārvietojies
3.Zīmējums,kas palīz atrast kur tu atrodies
4.Tour
5.Mantas ko ņem ceļojumā
6.Zīmēta filma
9.Nav īss
15.Uzstāšanās publikas priekšā, kad tu ko stāsti un rādi
16.Gatavoties braucienam
17.Lieta kurā saliec mantas ceļojumam
18.Hike
19.Notiekts ceļš, pa kuru brauc autobuss

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us