Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Energiomsetning

1
2
3
 
4
         
5
 
6
   
7
           
8
             
9
   
10
           
11
     
12
                       
       
13
                     
14
   
 
15
16
17
 
18
                         
19
 
           
20
                                           
21
       
 
22
 
23
           
 
24
                         
25
             
26
         
27
                   
 
28
           
29
       
   
30
               
31
   
32
                     
 
33
             
34
35
     
36
   
37
                   
38
             
39
         
 
40
 
41
             
 
42
                     
43
               
 
44
         
45
           
 
 

Vannrett
2.Det molekylet som dannes i energiomsetningen
4.Navnet til Norge/USA sin mest kjente sjaman
7.Gassen det fins 21% av i lufta
8.Et lovlig "dopingmiddel" som virker på sentralnervesystemet
10.Molekylet som brytes ned i glykolysen
11.Intensitetssonen der vi jobber anaerobt men ikke får "syra".
12.Ett av tre hovednæringsstoff. Dette trengs for å gi rask energi.
13.En test for å finne anaerob terskel
14.Den intensitetssonen vi er i om jobber på 100% av VO2maks
18.Det næringsstoffet man finner mest av i banan
20.Det siste trinnet i aerob energiomsetning. Skjer i den indre membranen i mitokondriene.
23.Navnet på et muskelprotein
24.Et annet ord for energiomsetning, som er mer vanlig
26.Maks antall minutter man regner glykogenlagrene varer ved høy intensitet
27.Maks hastighet man kan løpe på uten at laktat akkumuleres
28.Det latinske navnet på armstrekkeren
30.Første trinn i både anaerob og aerob energiomsetning
32.Anaerob energiomsetning som ikke danner laktat
33.Lagre av ett type næringsstoff. Vi har tilsammen ca 500 gram av dette når lagrene er fulle.
37.Et annet ord for bakepulver, som er lovlig "doping" fordi det nøytraliserer syre
38.Ionet som henger på laktat og danner melkesyre
39.Den intensitetssonen vi er i om jobber på 70% av HFmaks
41.Den ene bestanddelen av melkesyre, og som vi kan måle ved å ta blodprøve
42.Det latinske ordet for kappemuskelen
43.Hovedtypen energiomsetning man benytter under maraton
44.Et næringsstoff som BARE kan brukes aerobt
45.En fysisk egenskap som i hovedsak bruker kreatin som energi
Loddrett
1.Type muskelceller hvor glykogen og kreatin lagres
3.Maks antall minutter det bør gå mellom man drikker på trening
5.Det mest vanlige navnet på glukose
6.Antallet ATP som dannes per glukosemolekyl i glykolysen
8.En gass vi puster ut mye av
9.Laktat og hydrogen danner dette
15.Den laveste intensitetssonen som regnes som anaerob
16.En bestanddel i cellen der den aerobe energiomsetningen foregår
17.Antallet ATP som dannes per glukosemolekyl i aerob energiomsetning
19.Det molekylet vi har lagret i cella som gir raskest energi, som varer i ca 10 sekunder.
21.Type styrketrening man benytter 1-5 reps
22.Et treningsprinsipp
25.Det stedet i cella hvor glykolysen foregår
29.Mengde blod som pumpes ut hver gang hjertet kontraherer
31.Den snilleste læreren på Framnes KVS
34.Artisten som var med i tegnestripa om ATP som Andrea syns var dritgøy
35.En type anaerob energiomsetning, der det blir produsert melkesyre
36.Et av tre hovednæringsstoffer, men som ikke benyttes i stor grad som energi
40.Næringsstoffet som forbrennes tregest og benyttes mest på i-sone 1 og 2
45.Den intensitetssonen man jobber på ved intervalldrag på 20 sek

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us