Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

klokka, ukedager, fag og ting i klasserommet

1
2
                     
3
 
4
       
5
                             
   
6
 
7
8
 
9
                                               
       
 
10
     
   
11
                                     
12
           
     
13
                     
         
 
14
                                     
15
 
         
 
16
                                     
         
 
17
   
18
   
19
               
       
20
     
         
21
                     
             
22
       
23
                           
               
     
24
                       
             
25
 
         
26
           
27
                                 
         
28
               
             
   
29
               
       

Horizontal
1.det er et pennal
4.mandag
5.det er en p.c
9.den er kvart på elleve
11.den er halv fire
13.det er en blyant
14.den er 12:20
16.naturfag
18.matte
21.Det er en elev
23.det er ei tavle
24.det er et bord
26.søndag
27.gym
28.onsdag
29.spansk
Vertical
2.den er 07.35
3.pause
6.det er en penn
7.den er 18:40
8.torsdag
10.tirsdag
12.det er ei bok
15.den er ti over ett
17.det er en skrivebok
19.det er en sekk
20.fredag
21.det er en stol
22.lørdag
25.engelsk

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us