Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

An Teach

Peter Prendergast

1
2
 
3
       
4
     
5
     
6
7
           
 
8
9
         
       
10
                     
 
11
           
   
12
 
13
         
       
     
   

Across
3.Bíonn leabhair air
4.Lasann sé suas an seomra
7.Coimeadann (keeps) sé an teach suas
9.seomra ag barr an tí
10.Coimeadann sé an seomra te
11.Fasann plandaí ann
13.__________ leapa, _________suí
Down
1.Tá sé ar bharr an tí
2.Tagann deatach (smoke) as
5.seomra ag bun an tí
6.Osclaíonn tú é agus dúnann tú é
8.Féachann tú amach é
11.Osclaíonn tú é chun dul isteach sa ghairdín
12.Seasann tú air sa teach
13.Coimeadann tú rudaí ann ag bun an ghairdín

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us