Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

An Seomra Ranga

Peter Prendergast

1
2
 
3
             
4
   
 
5
               
6
           
 
7
       
8
 
9
     
10
   
       
11
 
     
12
   
   
13
               
         
   
14
           
       
15
                 
     
16
       

Across
3.Faigheann tú focail nua ann
5.Bíonn tíortha (countries) air
6.Bíonn leabhair air
7.Coimeadann tú do leabhar ann
8.Bíonn sé ar an mballa
13.duine ag labhairt ag barr an ranga
14.léann tú é
15.glanann sé an clar bán
16.Coimeadann an múinteoir leabhair ann
Down
1.Scríobhann tú nótaí ann
2.Scríobhann an muinteoir air (4,3)
4.daoine ag foghlaim (learning)
8.Scríobhann tú leis
9.eraser
10.computer
11.Suíonn tú air
12.Coimeadann sé an líne díreach (keeps the line straight)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us