Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mothúcháin

Peter Prendergast

1
2
 
 
3
     
   
4
5
       
 
6
           
 
7
 
8
   
9
10
           
11
       
12
13
     
14
 
15
             
         
   
16
     
   

Across
3.nuair a fhaigheann duine bás
4.Rith tú deich míle
6.Nuair a dhéanann tú rud seafóideach
8.nuair a fhaigheann tú 100% sa scrúdú
10.nuar a bhíonn obair tí le deanamh
12.uair a dhéanann tú drochrud
14.Oíche Nollag
16.nuair a fhaigheann to chara carr nua
Down
1.Níl aon dinnéar agat
2.Níl aon deoch agat
5.Bogann do chara imithe go Meiriceá
7.Bhris do dhearthair do riomhaire
9.Chaill tú an cluiche
11.nuair a bhíonn scrúdú agat
13.nuair a fhaigheann tú bronntannas
15.Tá taibhse i do theach

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us