Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mūziķi un grupas

Dārta Smiltiņa

1
2
3
                     
4
       
       
 
5
     
6
   
         
 
7
                         
         
         
         
       
       
   
8
   
     
   
9
                         

Across
3.Starptautiski pazīstami kā Brainstorm.
5.uzvarēja arī "Muzikālajā bankā 2013" ar dziesmu "Pēdējā vēstule".
7.Sarakstījis mūziku vairākiem mūzikliem, 3 baleta izrādēm, vairāk nekā 50 filmām, no kurām slavenākās ir "Vella kalpi".
9.TV3 šova "Dejo ar zvaigzni" 1. sezonas uzvarētājs.
Down
1.2010. gadā piedalījās LNT televīzijas šovā "O!Kartes akadēmija", kurā izcīnīja uzvaru un iespēju trīs mēnešus mācīties Tech Music School mūzikas skolā Londonā.
2.2011. gadā izveidots latviešu humoristiskā repa duets.
3.Grupa kas dibināta 2002. gada novembrī kopā ar grupas Tumsa līderi Mārtiņu Freimani.
4.Dziesmu tekstu autors, grupas "Prāta vētra" līderis un vokālists.
6.Pirmais grupas radio singls ir "Klimata kontrole".
8.Latviešu roka grupa Liepājā, kas ar šādu nosaukumu pastāv kopš 1974. gada.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us