Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fizika un tenika

115.-154.lpp. Fizika 9.klase - Ilgonis Vilks Atbildēs, kur ir divi vārdi, atstāt tukšu rūtiņu!

1
               
2
   
3
4
   
5
       
 
6
     
   
7
                         
         
   
8
                           
         
 
9
                   
       
10
                   
     
11
   
 
12
   
13
   
   
14
 
15
     
16
                       
             
             
     
17
                     
       
     
18
                 
 

Horizontāli
1.Kādu vienkāršo mehānismu izmanto jaunās māmiņas ar ratiem, lai iekļūtu ēkā? (divi vārdi)
5.Kuru ierīci izmanto sīku priekšmetu aplūkošanai?
7.Ko maina nekustīgais trīsis? (divi vārdi)
8.Kādā enerģijā saules baterijas pārvērš gaismu?
9.Kas ir kvēlspuldzēs?
10.Kā sauc 19.gs. ierīci, kuru izmantoja skaņas atskaņošanai?
16.Ko mūsdienās izmanto, kā datu nesēju?
17.Par kādu kabeli var pārraidīt vairāk informācijas? (divi vārdi)
18.Kādu mehānisku ierīci izgudroja Tomass Alva Edisons?
Vertikāli
1.Ko var nodrošināt gaisma?
2.Kur var ierakstīt 80 min garu skaņas ierakstu?
3.Kurās spuldzēs nav kvēldiega?
4.Kas atvieglo daudzus darbus? (divi vārdi)
6.Kādas lampas dod vairāk gaismu? (tikai nosaukums)
10.Viens no vienkāršiem mehānismiem!
11.Kādu metodi izmanto, lai ierakstītu skaņu?
12.Kur skaņu ierakstīja agrāk?
13.Vienkāršais mehānisms ikdienā!
14.Cik reizes kustīgais trīsis ietaupa spēku?
15.Ar kādu ierīci mēra gāzes spiedienu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us