Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOP 9: Chapter 9

1
2
 
3
   
4
5
       
6
   
   
7
     
8
9
           
10
         
11
         
12
     
13
       
14
           
               
     
15
   
16
 
 
17
                   
18
             
           
19
20
                       
       
21
   
22
                     
23
 
           
24
25
         
26
27
                     
28
             
 
29
       
30
     
31
   
32
         
33
           
           
34
   
       
35
                   
36
                   
37
         
38
         
       
 
39
                   
       
       
40
             
 
41
                                 

Across
2.koska
5.saapua
7.etsiä, metsästää
9.tiede, luonnontieteet
11.odottaa
12.tutkimustyö
14.siltä varalta, että
17.ehdottomasti
18.huolellinen, perusteellinen
20.vaihtaa vaatteet
21.lisätä
22.tehdä yhteistyötä
24.yritys
27.työhaastattelu
29.vaikuttaa joltakin
32.vaikutelma, käsitys
35.istuutua
36.yksityiskohta
37.siisti, tyylikäs
38.puku
39.olisi parasta
40.pärjätä
41.soitin
Down
1.luoda
3.huomata
4.teeskennellä
6.tehokas
8.lopettaa
10.muistuttaa
13.hakemus
14.parantaa
15.vaihtaa johonkin
16.sopiva
19.viivästys
22.klassikko
23.luova
25.ajallaan
26.yleinen, tavallinen
28.työkokemus
30.pitää enemmän
31.matkalla
33.taito
34.osa-aikainen
37.ratkaista

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us