Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
       
 
3
 
4
     
   
5
                       
   
6
     
7
                 
8
9
 
 
10
                   
11
             
 
12
                     
         
13
               
     
14
15
16
17
18
 
19
         
20
   
21
             
             
   
22
               
23
           
24
           
25
                 
26
         
 
27
                 
28
         
29
       
 

Across
2.Ar ko pie striķa piestiprina izžauto apģērbu?
3.Valsts, kura pirmā izgatavoja pirmo mazgāšanas līdzekli?
5.Ierīce, kur žāvēt apģērbu?
7.Ierīce ar ko var salabot saplīsušu apģērbu?
10.Ierīce, kur mazģā netīru apģērbu?
11.Maza, apaļa, dažreiz liela, dažādās krāsās, lietiņa, kas piešūta pie apģērba?
12.Viela, ko satur mazgāšanas līdzeklis baltai veļai?
13.Ko darīt ar apģērbu, ja tas ir netīrs?
19.Pirmā mazgāšanas līdzekļa nosaukums?
21.Trauks, mazgāšanas līdzekļa dozēšanai?
22.Birzstošs mazgāšanas līdzeklis?
24.Priekšā pogājams apģērbs, ko lieto, lai aizsargātos pret aukstumu, lietu utml.?
25.Vieta, kur uzglabājas tīr apģērbs?
27.Ko darīt ar saburzītu apģērbu?
28.Kā vēl var pateikt audums, drēbe?
29.Kaitīga viela, ko satur veļas balinātāji?
Down
1.Kāds ūdens slikti izmazģā apģērbu?
4.Viela, ko pievieno ūdenim, lai iztīrītu augļu un ogu traipus?
5.Vieta, kur ievieto netīru apģērbu?
6.Viela ar ko var iztīrīt dažādus traipus?
8.Populāra sadzīves tehnikas firma?
9.Kas ir apģērba šuve?
14.Kas padara apģērbu neglītu?
15.Šķidrs mazgāšanas līdzeklis?
16.Materiāls, kas tiek izmantots apģērbu veidošanā?
17.Līdzeklis ar ko var izmazgāt tauku traipus no apģērba?
18.Kādu apģērbu nedrīkst balināt?
20.Ko nozīmē simbols - kvadrāts iekš kura ir iezīmēts aplis?
21.Veļaspulvera lietošanas daudzums?
23.Mazi zīējumi uz apģērba etiķetes?
26.Audums, kuru nedrīkst žāvēt vaļas žāvētājā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us