Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latviešu komponisti

Mūzika Baltika

Vai pārzini latviešu mūziku un komponistus? Atbildes meklē www.musicabaltica.com

1
 
 
 
2
 
3
         
4
 
5
         
6
           
7
         
   
8
 
9
 
10
       
   
11
                 
       
       
12
                 
   
 
13
             

Horizontāli
3.Kantātes "Daugava" autors
5.Autors 24 dainām klavierēm
6.Kora dziesmas "Sirds tik grūta" autors
7.Autore krājumam "80 dienās apkārt zemeslodei"
11.Autors kora darbam "Atsalums"
12.Komponistam iznācis krājums "Šī zeme ir mana"
13.Klavieru cikla "Octagon" autors
Vertikāli
1.Komponistam iznācis krājums "Mazo bizoņu dziesmas"
2.Baleta "Karlsons lido" autors
4.Multimediālās simfonijas "Ziemeļu gaisma" autors
5.Autore kora darbam "Kalējs kala debesīs"
8.Vīru kora grāmatas autors
9.Autors operai "Valentīna"
10.Autors operai "Suitu sāga"

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us