Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

GNO- følelser

Anja

1
2
   
   
3
                 
 
4
     
5
6
   
7
 
8
             
       
9
                 
   
10
 
 
11
       
12
         
   
13
               
 

Vannrett
3.Når det skjer noe kjekt og du blir veldig, veldig glad.
4.Når du får en gave av noen eller noen sier noe fint til deg.
8.Når du blir redd for noe som kanskje vil skje.
9.Når du liker en person veldig godt og vil være sammen med den hele tiden.
11.Når du skal ha en vanskelig prøve eller gleder deg veldig til noe som skal skje.
12.Når noen dør eller det skjer noe leit.
13.Når du sitter på skolen og synes tiden går veldig sent.
Loddrett
1.Når du har bursdag og noen organiserer en fest for deg som du ikke visste om.
2.Når noen har sagt eller gjort noe dumt og det irriterer deg.
5.Når du ikke tør å snakke foran andre og rødmer fort.
6.Når noen andre blir valgt fremfor deg.
7.Når noen forteller en ting og noen andre sier noe helt annet. Du vet ikke helt hva du skal tro på.
10.Når du for eksempel ser en edderkopp eller skal fly.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us