Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kultūras Kanons - Mūzika

Rinalds Tumāms

1
2
   
3
 
4
 
     
5
 
6
                             
         
       
7
                             
8
         
       
9
10
                           
         
         
11
                             
12
 
         
   
13
 
14
   
 
15
 
16
                       
         
         
   
17
                   
       
18
                   
       
   
19
                 
20
             

Across
6.Skaņdarba „Dievs, Tava zeme deg!” autors
7.latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējs
10.Komponists kurš dzimis 1936. gada 12. janvārī Rīgā.
11.Komponists kurš dzimis 1874. gadā?
16.Mūziķis kurš dzimis 1936. gada 12. janvārī Rīgā.
17.Tautasdziesma kas kļuvusi par nacionālo simbolu?
18.Kādu mūzikas instrumentu spēlē Raimonds Pauls?
19.Kurā gadā Mītels strādājis par Svētā Pētera baznīcas ērģelnieku
20.Kur Johans Gotfrīds Mītels pavadīja pirmos 25 dzīves gadus
Down
1.Ar ko plaši pazīstams Komponists Imants Kalniņš?
2.Viena nedaudzajām personībām Latvijas kultūrā, kas ieguvušas pasaules slavu?
3.Pie kādas tautības pieder komponists Johans Gotfrīds Mītels?
4.No cik senajiem meisteriem Melngailis nodzīvoja visilgāk?
5.Kas pabeidza Jāņa Ivanova pēdējo simfoniju?
8.Kas ir Guntars Pupa?
9.Kurš komponists ir uzrakstījis 21 simfoniju
12.Kādu Žanru pārstāv Alfrēds Kalniņš kūltūras kanonā?
13.1926.gadā Emiļa Melngaiļā komponētā dziesma priekš jauktā kora.
14.Kur noslēdzas Lūcijas Garūtas mūžs 1977. gadā?
15.Kur noslēdzās Jāņa Mediņa mūžs?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us