Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Voy a cumplir 15

1
 
2
3
                                 
4
   
5
 
6
               
7
           
8
           
           
9
 
10
   
11
                           
               
             
12
 
                 
     
13
         
14
             
                 
 
15
               
16
     
               
   
17
18
                       
             
19
 
20
                 
21
                 
22
 
             
           
23
                           
     
24
           
25
                             
     
26
         
27
                   
 
28
           

Horizontal
3.en dyr tradisjon
6.jeg skal ha på en kjole
9.mine beste venninner
13.liv
14.til meg
15.jeg er fra
18.jeg skal ha
20.kirke
21.etterpå
23.stakkar
24.stor
25.de skal invitere
26.fest
27.å ta bilder
28.kjenner du(?)
Vertical
1.på morgenen
2.mine foreldre skal lage
4.sminken
5.jeg skal fylle femten
7.vi skal til frisøren
8.jeg skal få pakker
10.lørdag
11.håret
12.mat
15.jeg er
16.lang
17.før
19.feiring
22.dans

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us