Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
 
2
3
       
4
       
   
5
6
 
7
     
8
         
9
                 
     
10
 
     
11
             
12
                     
       
13
 
14
                   
     
15
             
16
   
   
17
   
18
   
19
               
           
       
     
20
     

Vågrätt
3.Fästa på symaskin
8.Fiber från träd
9.Vanligaste materialet i kläder
11.150 centimeter långt
12.Broderistygn liknande raksöm
14.Att fästa tråden på baksidan
15.Enklaste broderistygnet
18.Får man från får
19.Bred symaskinssöm
20.Behövs till stickning och virkning
Lodrätt
1.Töjbart tyg
2.Litet öga
3.Stort avlångt öga
4.Extra tyg runt det du ska sy
5.Att nåla ihop två tyger med
6.Växer på åkrar
7.Materialet i fleece
10.Till korta sträckor
13.Redskap i slöjden
15.Nederkantens sömsmån
16.Symaskinssöm ca 2,4 mm
17.Antibakteriell textilfiber
19.Lyxig textilfiber från larver

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us