Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Raimonds Pauls

Purmale

1
2
3
     
4
     
5
   
6
 
7
               
8
           
   
9
10
   
 
11
   
12
                 
13
                       
         
14
 
 
15
                     
         
16
 
17
         
18
19
         
 
20
         
21
             
           
 
22
 
23
                       
             
24
                   
   
25
                   
     
 
26
                 
27
   
28
29
                 
   
30
                 
31
             
   
32
                 
     
   
33
     

Horizontāli
2.Raimonda Paula māsas vārds
7.2020. gadā Japānas valdība komponistu apbalvoja ar ”Japānas … saules ordeni” (ieraksti trūkstošo vārdu)
8.Dziesmas “Mežrozīte” teksta autors
12.Raimonda Paula bērnības dzīves vieta (rajons)
13.Kas bija Raimonds Pauls savas karjeras sākumā?
15.Kas ierakstīja 2016. gadā izdotu albumu? Ievieto vārdu grupas nosaukumā “… cehs”
17.Ievieto vārdu 1963.g. sarakstītā baleta nosaukumā “ … melodijas”
20.Kāds ir Raimonda Paula iecienītais vaļasprieks?
23.Kinofilmas (1997. g.) nosaukums, kam Pauls sarakstījis mūziku
24.Ievieto vārdu albuma nosaukumā “Leģenda par zaļo …”
25.R.Paula dibinātais muzikālais centrs Rīgā
26.Aktieris – Paula dziesmu izpildītājs
29.Ievieto vārdu albuma nosaukumā “Nepārtrauc …, kas klusē”
30.Kinofilmas nosaukums (1971.g.), kurai Pauls sarakstīja mūziku
31.Raimonda Paula pirmais vārds
32.Ievieto vārdu pirmās sarakstītās dziesmas (1956.g.) nosaukumā “… vēstule”
33.Ievieto vārdu albuma nosaukumā “ … ielas dziesmas”
Vertikāli
1.Grupa, ko vadīja Raimonds Pauls
3.Ievieto vārdu Raimonda Paula sastādītā latviešu tautas dziesmu krājuma nosaukumā “Taisām jaunu …”
4.Kādu izcila mākslas darbinieka nosaukumu ieguvis komponists?
5.Mēmās dziesmas izpildītaja
6.Jauno dziedātāju konkursa, ko 1986. gadā ierosināja Raimonds Pauls, nosaukums
9.Bērnu vokālais ansamblis, ar kuru komponists uzsāka sadarbību 1981. gadā
10.Kā sauc 1985. gadā izdoto skaņuplati ar filmas mūziku?
11.Ievieto vārdu R. Paula diska nosaukumā “ Kad tu ej pie …”
14.Daigas Mazvērsītes grāmata par R. Paulu
16.1984. gadā izdots mūzikas albūms, ko iedziedājis Valērijs Ļeontjevs (nosaukums angļu valodā)
18.Dziesmas, kura uzvarēja “Mikrofona” 11. aptaujā, nosaukums
19.Ievieto vārdu mūzikla nosaukumā “Nāc pie …”
21.Ievieto vārdu komponista mājas lapas nosaukumā “…lv”
22.Ievieto vārdu mūzikla nosaukumā “Māsa …”
26.Raimonda Paula sievas vārds
27.Pagasts Limbažu noavadā, ar kuru saistās Raimonda Paula dzimtas saknes
28.Pilsēta, kurā Slavas alejā atrodams R. Paula plaukstas nospiedums

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us