Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

BİRDİK BİZ OLDUK PROJESİ

Proje Öğrencilerimiz

Güvenli İnternet Bulmacamız

1
2
 
3
4
 
5
   
6
 
7
       
 
8
                         
           
         
9
                   
   
10
 
   
11
                   
12
         
13
                 
 
14
                           
       
   
15
 
   
16
             
     
 
17
                     
 
18
             
 
19
             

Soldan Sağa
5.Güvenli internet Günü hangi ay kutlanır?
8.Elektronik ortamda bir birey veya grubun diğerlerine yönelik kasıtlı tehdit, utandırma gibi rahatsızlık verici eyleme verilen ad
9.BTK Telekomikasyon iletişim Başkanlığının internet bilinçlendirme portalı nedir?
11.Başkalarının çeşitli bilgilerini yayınlayıp bunları çarpıtma, aldatma ve kandırmaya ne denir?
13.Bilgisayarda internet üzerinden dosya transferi sağlayan sunucu nedir?
14.Sosyal ağ sitelerinde ve herkesin erişimine açık olan internet ortamlarında paylaşılmaması gereken şey
16.Devlete ait olan site uzantıları nedir?
17.Bilgisayarların, modemlerin veya yazıcıların aynı anda paylaşımlı olarak kullanılmasına veya paylaşımda bulunmasına ne denir?
18.Zararlı siteleri ve zararlı içerikleri nereye şikayet ederiz?
19.Cihazların birbirine bağlanması ile dünyamızı küçülten ağ
Yukarıdan Aşağıya
1.Ziyaret edilen bir web sitesi tarafından kişisel bilgisayarlara istek dışı depolanan bilgi
2.internet üzerinden saldırılara karşı kullanılacak kurallar ve önlemler oluşturmaktır.
3.Bulaştığı sisteme zarar verebilen, bir bilgisayardan diğerlerine yayılabilen bilgisayar programı
4.internet sitelerinin güvenilirliğini nasıl anlarız?
6.Bilgisayar virüs koruyucu program adı nedir?
7.internette yer alan her bilginin doğru olmaması durumu
10.Kullanıcının sisteme giriş için kendisine verilen şifredir
11.interneti kullanırken oluşturulan veri izi
12.internet arasinda güvenli bir bağlantı oluşturan ekstra bir gizlilik ve anonimlik katmanı sağlayan bilgisayar uygulaması
15.Ticari kuruluşların internet sitelerinin uzantısı ne şekilde olur ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us