Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Taal vitaal l.1-4

1
2
     
3
4
 
5
         
   
6
 
7
   
8
           
9
               
10
       
11
         
12
 
13
 
14
   
15
               
16
17
                 
18
19
               
20
           
21
 
22
     
     
23
 
24
 
25
 
26
 
       
27
     
28
 
29
     
 
30
         
   
 
31
     
 
32
     

Horizontaal
2.Ik ken ____ naam niet. Heet hij Jan?
3.'___ is hij?' 'Hij is nogal pessimistisch.'
5.Morgen ga ik ____ Amsterdam.
8.Er zijn alleen twee ____: Jan en Piet in de klas.
9.____ met u kennis te maken.
11.Wij ____ met het weer. Het is heel mooi vandaag.
14.De moeder van mijn vrouw is mijn ___.
17.Hij wil naar huis ____ hij is heel moe.
19.Mijn broers wonen ____ in Den Haag. (= both of them)
20.Er ___ rondvaarten in de historische binnenstad van Amersfoort.
21.De ____ is een van de vier seizoenen in het jaar, de andere zijn zomer, herfst en winter.
23.'___ begint het programma?' 'Om 6.'
27.___ zijn mijn zussen: Joke en Jasmijn.
29.Een ___ is een periode van zeven dagen.
30.'____ we ergens een pilsje gaan drinken?' 'Goed idee.'
31.Edris is helemaal niet kort. Ze is een ____ meisje.
32.Maart is de derde maand van het ___.
Verticaal
1.Mijn appartement is niet klein maar _____.
2.Als de zon schijnt, is het ____.
4.Mijn moeder en mijn vader zijn mijn ____.
6.'____kinderen heb je?' 'Ik heb er drie.'
7.Een ____ is man met de Franse nationaliteit.
10.Hij ____ uit Leiden.
12.Een ____ is een vrouwelijke inwoner van Engeland.
13.Opa Henk ____ een witte snor.
15.Gijsbert is kaal en heeft blauwe ____.
16.Hun kinderen ____ allebei in september geboren.
18.Kan je ___ (wij) morgen alsjeblieft opbellen?
22.De zoon van mijn broer is mijn ____.
24.Mijn vriend is niet slordig maar ______.
25.____ zijn veel mensen in het park.
26.Ik hou van ____(rood) wijn.
28.Mijn zus werkt ___ kantoor.
30.Mijn ____ is de man van mijn zus.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us