Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

bioloģija - 2023

1
         
2
 
3
               
4
   
   
5
                   
   
6
   
     
7
             
8
9
10
 
11
12
               
 
13
         
 
14
           
             
15
 
                 
16
                                     
         
       
17
 
     
18
             
       
   
19
                     
20
           

Horizontāli
1.C6H12O6
3.kādas šūnas veido cilvēka organismu?
5.hormoni - cilvēkam, ... - augiem
7.taukskābes, tauki, eļļas, vaski, fosfolipīdi un steroīdi - ...
12.''Cilvēkam mūža laikā izveidojas gan nespecifiskā, gan specifiskā ...''
16.ATP pilnais nosaukums.
17.kādas grupas vitamīns ir tiamīns un folijskābe?
18.olbaltumvielu triv. nosaukums
19.nelieli organoīdi, kuros tiek sašķelts viens no šūnas vielmaiņas blakusproduktiem - ūdeņraža peroksīds.
20.Kāds ogļhidrāts ir rudzu graudos?
Vertikāli
2.Sarkanie asinsķermenīši
4.kādas taukskābes ir vērtīgākas?
6.Kohēzija
8.eikariotu šūnas dzīves cikls sastāv no diviem svarīgākajiem periodiem - interfāzes un ...
9.Ar ogļskābo gāzi bagātas - ... asinis
10.Asiņu šūnstarpu viela
11.kādā procesā veidojas ogļhidrāti augos?
13.biogēni, lielmolekulāri savienojumi. sastāv no monomēriem
14.Iekšējo apstākļu nodrošināšana ar pašregulācijas mehānismu
15.Kāds dziedzeris ražo insulīnu un glikagonu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us