Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2
         
3
 
4
 
5
                   
     
 
6
                     
   
7
               
8
 
9
10
               
     
11
                         
     
     
12
                   
   
13
       
   
14
                   
 
15
                   

Across
2.Darbību kopums, kas saista konkretas preces pircējam un pārdevējam kas ļauj vienoties par cenu
5.Sacensības starp 2 uzņēmumiem
6.Cenu līmeņa pieaugums
7.Saimnieciska vienība kurā komersantam piederošas lietas kā arī citi saimnieciski labumi kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai
10.Cenu līmeņa pamatzināšanas
11.Uzņēmēji pastāvīgā darbība kas saistīta ar jaunu uzņēmumu veidošanu
12.Darbības lai radītu labu sistēmu ,kas veicinātu pārdošanu un izzinatu sabiedrības vajadzības
13.Cilvēka fiziska vai garīga darbība
14.Kautkāds preču daudzums kāda laikā ko ražotāji vēlas piedāvāt par konkrētām cenām
15.Naudas līdzekļi ko privātpersonas, uzņēmumi, iestādes nodod uzglabāšana
Down
1.Tirgi kuros ir daži ražotāji kas ražo identisku produktu šādu tirgu sauc par...
3.Viss ko pieņem apmaiņa pret precēm
4.Katras valsts galvenā banka
8.Darbspējīgs iedzīvotājs kuram no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpeļņas
9.Tirgus ekonomikas parādība kad daļa iedzīvotāju nevar atrast piemērotu darbu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us