Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ēdam vietas

Evija

Šajā krustvārdu mīklā ir ēdam vietas/restorāni no citādām valstīm, vai tu varēsi uzminēt visus?

1
 
 
2
 
3
 
     
     
4
           
5
     
     
     
 
 
6
           
7
     

Across
4.Vieta kur pārdod burgerus. Var dabūt papīra kroni bērnu maltītēs.
6.Populāra vieta USA. Zināma par viņu kvadrātainiem burgeriem.
7.Kafejnīca kura atrodās Ogres centrā. Sākas ar N.
Down
1.Divi vārdi nosaukumā. Pardod sušī Ogres centrā.
2.Vieta kuru daži nosauc par restorānu. Ļoti populāra, īpaši amerikā.
3.Nosaukts sieviešu vārdā. Viena kafejnīca ir Ogres centrā.
5.Vieta kura ir ļoti populāra valstīs kā ķīna, amerikā, japānā u.c.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us