Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ko tu zini par Latviju un latviešiem?

Mārīte Purmale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Horizontāli
1.Karikatūrists un grāmatu ilustrators, kura aizraušanās ir Latvijas senvēsture
3.Kristīgās ticības sludinātājs Baltijā
7.Oficiāls (valsts, organizācijas, karaspēka daļas u. tml.) simbols, atšķirības zīme
9.Cilvēku kopums ar noteiktu, no citiem atšķirīgu kultūru un tradīcijām
10.Latviešu “otrā maize”
12.Nozīmīgs Atmodas laika žurnāls
13.Limbažu Saviesīgās biedrības goda biedrs, kas apbedīts Katrīnas kapos Viļķenē, kur tam uzstādīts K. Zāles veidots piemineklis
15.Valsts pamatlikums
17.Oficiāla emblēma, īpaši izvēlēts simbolisku atšķirības zīmju kopums
19.Friča Bārdas dzejoļu grāmata bērniem
23.Zīmju sistēma, ko lieto, lai sazinātos, fiksētu informāciju
24.Plaši apvienoto koru sarīkojumi, kas notiek regulāri ik pēc dažiem gadiem
26.Sena naudas vienība Latvijā, kas pielīdzināma 18 vērdiņiem
27.Latvijas prezidents, kurš piedalījās Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” sagatavošanā
28.Tradicionāls, kādā cilvēku kopā vēsturiski izveidojies un nostiprinājies rīcības vai izturēšanās veids
30.Cik gadu pagājis kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas?
31.Latviešu tradicionālā maize
32.Kāda vara pieder Latvijas tautai?
33.Iecienīts latviešu viesību ēdiens, ko Krievijā dēvē par Olivjē salātiem
Vertikāli
1.Viļķenes pagasta karoga un ģerboņa autors
2.Svinīga dziesma, mūsdienās – viens no valsts simboliem
4.Pilsēta, ko uzskata par Latvijas karoga šūpuli
5.Viena no personībām, kas 1988. gada 11. novembrī Rīgas pils tornī pacēla sarkanbaltsarkano karogu
6.Grāmatas “Latvija divdesmitajā gadsimtā” autors
8.Krāsa Latvijas karogā
11.Latviešu gaismas dievība
12.Kāds bija pirmā latviešu dzejnieka Ķikuļa Jēkaba amats?
14.Latvijas nacionālais zieds
16.Limbažu rajona laikraksta nosaukums pirms Atmodas
18.Mūzikas instruments, kas attēlots Viļķenes pagasta ģerbonī
20.Kāda galdauta svētkus Latvijā svin maijā?
21.Roze ar pildītiem dzeltenīgi baltiem, smaržīgiem ziediem
22.Pilsēta Vidzemes dienvidrietumos, kura rakstos minēta jau 1201. gadā tāpat kā Rīga
23.Kas svin vārda dienu 4. maijā?
25.Indīgs daudzgadīgs lilliju dzimtas lakstaugs ar baltiem, smaržīgiem zvanveida ziediem un sarkanām ogām
29.Rīgas Latviešu biedrības neoficiāls nosaukums

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us