Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Baumaņu Kārlis

Mārīte Purmale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Horizontāli
7.Muzikologs, kurš teica runu, atklājot pieminekli Viļķenē
8.Dziesmu krājuma nosaukums, kas trīs burtnīcās izdots Rīgā 1874.g.
11.Baumaņu Kārļa dziesmu krājums, kura eksemplārus cara valdība lika sadedzināt Daugavmalā
12.Viens no Baumaņu Kārļa pseidonīmiem
15.Baumaņu Kārļa iecienīta tējnīca Pēterburgā
16.Koris, kas dziedāja “Indriķos” pieminekļa atklāšanas dienā
19.Pastmarkas, kas tika veltīta Baumaņu Kārļa 170. dzimšanas dienai, autors
21.Pilsēta, kur Baumaņu Kārlis pavadījis trešdaļu sava mūža
22.Dzejnieks, Baumaņu Kārļa tuvs draugs
24.Limbažu mācītājs, Baumaņu Kārļa krusttēvs
27.grāmatas “Mazi vārdi lielai dzīvei: Pārdomas un piezīmes par Baumaņu Kārli” (1938) autors
28.Muižnieks, kura ģimenē Baumaņu Kārlis kā mājskolotājs uzsāka pirmās darba gaitas
29.1920. gadā izdotās grāmatiņas “Baumaņu Kārlis” autors
30.Baumaņu Kārļa dziesma ar Ausekļa vārdiem
32.Iniciators Baumaņu Kārļa piemiņas vietas izveidei "Indriķos"
33.Satīriskie krājumi, kuriem Baumaņu Kārlis zīmēja karikatūras
34.Tēlnieks, kura radītais komponistam veltītais piemineklis uzstādīts “Indriķos”
35.Autori Baumaņu Kārļa piemineklim Limbažos
Vertikāli
1.Mājas Limbažu pievārtē, kur Baumaņu Kārlis pavadīja bērnību
2.Baumaņu Kārlim veltīto medaļu autors
3.Pēdējais vārds Latvijas valsts himnas tekstā
4.Himnas Goda dienas koncerta mākslinieciskais vadītājs 2015. gadā
5.Grāmatas “Baumaņu Kārlis” (1990) autore
6.Latvijas prezidents, kurš piedalījās Baumaņu Kārļa pieminekļa atklāšanā Limbažos
9.Baumaņu Kārļa mīļākā grāmata, kas viņu vadījusi cauri visām dzīves grūtībām
10.“Daugavas zvejnieku dziesmas” teksta autors
13.Ko Baumaņu Kārlis mācīja Sv. Annas skolā Pēterburgā?
14.Baumaņu Kārļa meitas Martas uzvārds pēc apprecēšanās
17.Baumaņu Kārļa mātes Annes nodarbošanās Limbažu pilsmuižā
18.Dzejoļa “Tavs grauds bija dziesma” (velt. Baumaņu Kārlim) autors
20.Autors Baumaņu Kārļa kapa piemineklim
23.Papildini Baumaņu Kārlim piedēvēto teicienu "Labāk Pēterburgā par ..., nekā Vidzemē par skolotāju""
25.Baumaņu Kārļa skolotājs Vidzemes skolotāju seminārā
26.Baumaņu Kārļa dzimtā mājvieta
31.Baumaņu Kārļa sievas vārds

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us