Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Peronu vārdi Viļķenes mājvārdos

Mārīte Purmale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Horizontāli
2.“Kad spirgta rīta brīze noķerta glazētā vafeļu konfektē ar citronu garšu, nav iespējams dot tai citu vārdu kā vien …” (dem.)
3.Sieviešu vārds, arī priekšmets vai naudas summa, ko pasniedz kā atzinības apliecinājumu
5.Kinorežisora Akmeņlauka (1937) vārds (dem.)
6.Ar kokaugiem apaugusi liela zemes platība + gleznotāja Eliasa (1887 – 1975) vārds
8.Aktrises Kantānes (1941) vārds
9.Prātnieka vārds brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki” (dem.)
10.Zema, mitra, staigna vieta ar kūdras virskārtu + dzejnieka Elsberga (1959 – 1987) vārds
13.Lietuvas senākās šokolādes konfekšu fabrikas nosaukums
14.Meitas vīrs + Prātnieka vārds romānā “Mērnieku laiki”
17.Sievietes un vīrieša vārdu salikums, kuri vārda dienas svin 12. un 10. novembrī (bij. mājas Vaigažos)
18.Rakstnieka Kaudzīša (1839 – 1920) vārds (dem.)
19.Lauku puķe, no kuras saknēm daudzas tautas prata iegūt sarkano krāsu (dem.)
20.Vīrieša vārds, arī pārakmeņojušies terciārā perioda skujkoku sveķi
22.Sieviešu vārds, kas kalendārā ir vienā dienā ar Melāniju
24.Pazīstama Viļķenes volejbolista vārds (dem.)
25.Zemgales ķēniņš un brīvības cīņu vadonis
26.Tērvetes zemes vecākais, dēvēts par Zemgales ķēniņu
27.Dzejnieka Vācieša (1933 – 1983) vārds
28.Princeses vārds Annas Brigaderes lugā
29.Raiņa lugas varonis, kūru virsaitis
Vertikāli
1.Latviešu uguns dievs, uguns nēsātājs
3.Kādas dāņu joku lugas, ko lokalizējis A.J.Stenders, galvenais varonis
4.Krievu cara (1672 – 1725) vārds + vieta, kur ir nolīsts vai tiek līsts mežs
7.Mājvieta, kur dzimis komponists Baumaņu Kārlis
9.Jaunlatviešu dzejnieka Miķeļa Krogzema pseidonīms
11.Vīrieša vārds, arī vasaras mēneša nosaukums, kad zied flokši, dālijas un asteres (dem.)
12.Viena no latviešu likteņdievēm (dem.)
15.Rakstnieces, romānu “Iedzimtais grēks” un “Sfinksa” autores Antonijas Lūkinas pseidonīms (uzvārds)
16.Latviešu svētki, kas iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu
19.Bērnu rakstnieka Runguļa vārds + noteikta, dabiski izveidota gultne ar plūstošu lielu ūdens straumi, kas rodas zemes virsmas slīpuma dēļ kādā apvidū (dem.)
21.Sieviešu kārtas gars latviešu folklorā, kas varēja kā dziedināt, tā kaitē
22.Ādama sieva (dem.)
23.Aromātisks mūžzaļš koks, kura lapas izmanto kā garšvielas
24.Pirmie pavasara ziedi zilā, baltā un dzeltenā krāsā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us