Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Taveller (beg) Units 1-4

Patton

Vocabulary

1könyv _____age
2számítógép _____student
3diák _____Good evening
4tanár _____good-looking
5Maradj (atok) csendben _____Great!
6Megismételné (d) _____teacher
7Hogy mondod...angolul? _____And you?
8Nem tudom. _____a lot of
9Nem értem. _____different
10Helyes. _____often
11Mi a neved? _____Give me a minute.
12És te? _____usually
13Jó napot! _____Now...
14Jó estét! _____handsome
15Jó reggelt! _____later
16Viszlát! _____When...?
17Nagyszerű! _____computer
18Jó hétvégét! _____Sure
19Hogy vagy? _____book
20Később találkozunk. _____also
21Honap találkozunk _____everything
22Honnan származol? _____How do you say...in English?
23kolléga _____Who?
24házas _____Me too.
25Ki?  _____Good bye.
26kor _____Of course.
27jegyzetfüzet _____relax
28Most... _____Where are you from?
29tulajdonképpen _____colleague
30szótár _____Whats your name?
31minden _____I dont know.
32kész _____Wait a minute.
33Jó ötlet! _____again
34Persze. _____Good idea!
35megint _____See you later.
36Igazán? _____I dont understand.
37sok (vmiből) _____both
38szintén _____See you tomorrow
39más _____noon
40jóképű _____Thats right.
41helyes _____sometimes
42később _____ready
43dél _____How are you?
44Én is. _____Really?
45Várj egy percet. _____anything else
46Mennyi az idő? _____Good morning.
47Adj egy percet! _____help
48Mikor...? _____Can you repeat that?
49befejez vmit _____Be quiet, please.
50pihen _____finish
51mindig _____Whats the time?
52általában _____actually
53gyakran _____notebook
54néha _____sleep
55soha _____married
56segít _____always
57alszik _____Have a nice weekend.
58Rendben _____never
59bármi más _____Good afternoon.
60mindkettő _____dictionary

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog