Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Letní FP soutěž - 3. kolo

1Fantasy _____Brokilon
2Svět knihy _____Isaac Asimov
3Hustej  _____XB-1
4Fénixcon _____Akademie SFFH
5Nositel meče _____Doba ledová
6Tomáš Němec _____Planet
7Robert Pilch _____Conan
8Festival fantazie _____Pulp Fiction
9Kroniky karmínových kamenů _____Václav Pravda
10Ikarie _____Frodo Pytlík
11Hra o trůny _____Anton Goroděckij
12Žihadlo _____Brno
13Neuromancer _____Pevnost
14Jason Momoa _____kyberpunk
15Edward _____Píseň ledu a ohně
16"Víš, jak říkaj ve Francii čtvrtlibráku se sýrem?" _____Bella
17Scrat _____nářez
18Peter Jackson _____Zoner Press
19Noční hlídka _____O nejlepší fantasy
20zákony robotiky _____Pán prstenů

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog