Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

6th grade Unit 3a

Patton

1hétvégen _____stay at home
2hétköznapokon _____ride my bike
3napi időbeosztás _____house
4pihen _____make model planes
5otthon marad _____do my homework
6gyorsétterem _____go out with friends
7ház _____play computer games
8vár egy percet _____fast food restaurant
9ma _____Saturday
10vasárnap _____take the dog for a walk
11szombat _____after school
12péntek _____schedule
13csütörtök _____Wednesday
14szerda _____play table tennis
15kedd _____What about you?
16hétfő _____Sunday
17És te?  _____today
18minden nap _____at the weekend
19eljár szórakozni a barátaival _____Friday
20biciklizik _____Thursday
21pingpongozik _____relax
22számítógépes játékokat játszik _____go to a dance class
23repülőgép modelleket készít _____wait a minute
24elviszi megsétáltatni a kutyát _____Tuesday
25táncórára jár _____on weekdays
26képregényt olvas _____Monday
27megcsinálja a házi feladatot _____every day
28iskola után _____read comics

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog